E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Nöro-Behçet Hastalığında Kore
1 Department of Neuroscience, Institute for Experimental and Medical Research (DETAE), İstanbul University, İstanbul, Turkey. - Clinic of Neurology, Iğdır State Hospital, Iğdır, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 200-201
DOI: 10.5152/npa.2015.7316
367 kez okundu, 195 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Nöro-Behçet hastalığı, kore, hareket bozuklukları
Özet

Behçet hastalığı (BH) uveit, oral aft ve genital ulserasyonların birlikte görüldüğü üç semptomdan oluşan bir kompleks olarak tanımlanmıştır. Etiyolojisi bilinmeyen enflamatuvar, tekrarlayan, multisistemik bir hastalıktır. Behçet Hastalığı’na bağlı nörolojik tutulum olduğunda noro-Behçet hastalığından (NB) söz edilir. NB BH’larının %5 ila %7’sinde görülür. Burada NB’de çok nadiren ortaya çıkan bir hareket bozukluğu olan kore ile kliniğe başvuran bir kronik parenkimal nöro-Behçet olgusu sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017