E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
0-4 Yaş Arası Çocuklardan Oluşan Geniş Bir Toplum Örnekleminde Denver Gelişimsel Test Sonuçları ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi
1 Psychosocial Support Center for Families, Women and Disabled, İstanbul, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 180-184
DOI: 10.5152/npa.2015.7230
404 kez okundu, 161 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gelişim, denver, sosyodemografik faktörler
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı küçük çocuklardan oluşan bir toplum örnekleminde gelişimsel problemlerin yaygınlığını ve bu problemlerle sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya 1000 çocuk (558 erkek, 442 kız, yaş aralığı 1-48 ay, ortalama 18.4 ay, SD 7,8 ay) alındı. Çocuklar İstanbulun bir ilçesinde yapılan resmi duyuru yoluyla gelişimsel tarama ve danışma amacıyla ebeveynleri tarafından getirildi. Sosyodemografik veriler için görüşme formu ve gelişimsel değerlendirme için ise Denver Gelişimsel Tarama Testi 2 (DGTT) uygulandı. Veri analizine yönelik Ki kare ve Pearson testleri kullanıldı.

 

Bulgular: Yedi yüz kırk bir çocukta (%74,1) normal, 140ında (%14) riskli ve 119unda (%11,9) anormal DGTT bulguları saptandı. Anormal DGTT oranları erkeklerde (p=0,003), 2-4 yaş grupta (p<0,05), birden fazla çocuğu olan ailelerde (p=0,001), akraba evliliği olan ailelerde (p<0,01), eğitim seviyesi düşük olan ebeveynlerde (p<0,01), düşük geliri olan ailelerde (p<0,01) ve anne sütü alamayan çocuklarda (p=0,000) daha fazlaydı. Göç durumu ve doğum şekli ile anormal DGTT bulguları arasında herhangi bir ilişki bulunmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Sosyodemografik faktörlerin gelişim üzerinde etkileri büyüktür. Yaşamın özellikle ilk yıllarında bu faktörleri saptamak önem arz eder.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017