E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Relaps ve Remisyonla Seyreden Multipl Skleroz Olgularında Kognitif Rehabilitasyonun Etkileri
1 Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Bölümü İstanbul  
3 Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye  
4 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
6 İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 174-179
DOI: 10.5152/npa.2015.7425
537 kez okundu, 362 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, kognitif bozukluk, kognitif rehabilitasyon
Özet

Amaç: Relaps ve remisyonla seyreden multipl skleroz (RRMS) olgularında Brief Repeatable Battery Neuropsychology (BRB-N) ile kognitif bozukluk şiddetinin belirlenerek, bilişsel kayıpların yavaşlatılması ve  başa çıkma stratejileri geliştirilmesi için yürütülen kognitif rehabilitasyon programlarının faydalarının gösterilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi MS polikliniğine başvuran RRMS tanısı almış, Expanded Disability Status Scale (EDSS) 1,0-5,5 arasında, kognitif durumunu etkileyecek hastalığı ya da ilaç kullanımı olmayan  hastalara BRB-N ile kognitif tarama yapılmıştır. Kognitif bozukluk saptanan 32 hasta,  ardışık 8 hafta süresince haftada 1 kez psikolog eşliğinde bilgisayar destekli kognitif rehabilitasyon programına alınmış; 4 hafta arayla tekrarlanan testlerle kognitif rehabilitasyon programının etkileri değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 36,09±7,19 olan  hastaların sırasıyla giriş ve kontrol test skorları: PASAT 29,21±17,97; 42,43±15,43, seçici hatırlama testi-total öğrenme (SRT-TL) 8,03±2,36; 10,09±1,77, seçici hatırlama testi-uzun süreli bellek (SRT-DR) 6,72±2,74; 9±2,29, görsel bellek testi-total öğrenme (SPART-TL) 4,72±2,02; 4,22±1,74, görsel bellek testi-uzun süreli bellek (SPART-DR) 5,94±2,54; 5,16±2,23, sembol sayı modaliteleri testi (SDMT) 40,44±17,04; 46,47±17,94, kelime akıcılığı (WLG) 32,88±9,87; 40,44±9,95 olarak bulunmuştur. Başlangıç, 1. kontrol, 2. kontrol MSNQ (Multiple Sclerosis Neuropsychological Screening Questionare) ve SPART değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Başlangıç, 1. kontrol, 2. kontrol PASAT, WLG, SDMT, SRT-TL ve SRT-DR değerleri arasında istatistiksel olarak çok anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001).

 

Sonuç: Kognitif rehabilitasyon ile dikkati sürdürme, çalışma belleği ve bilgi işleme hızında, verbal akıcılık ve verbal öğrenmede  belirgin düzelme saptanmıştır, vizyospasyal öğrenme üzerinde değişiklik gözlenmemiştir. Bu uygulama umut vaad etmekle beraber daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017