E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Nöbet Geçiren Hastalarda Kognitif Etkilenmenin Karşılaştırılması
1 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Trabzon, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 163-168
DOI: 10.5152/npa.2015.7290
405 kez okundu, 235 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Psikojen nonepileptik nöbet, epilepsi, kognisyon
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı hem epilepsi hastalarında, hem de  psikojen nonepileptik nöbet (PNEN) geçiren hastalarda nöbet öncesi ve nöbet sonrası erken dönemde yapılan nöropsikolojik testlerle kognitif etkilenmeyi değerlendirmektir.

 

Yöntem: Çalışmaya dahil edilen hastalara  seçilmiş nörokognitif testler uygulanmıştır. Monitorizasyonda tipik nöbet gözlendikten ve elektroensefalografi (EEG) aktivitesi normale döndükten sonra 24 saat içerisinde hastalara daha önce uygulanmış olan nörokognitif testler tekrarlanmıştır. Sağlıklı kontrol grubuna da bazal nörokognitif testler uygulanmış, ikinci nörokognitif değerlendirme 24-96 saat içerisinde yapılmıştır.

 

Bulgular: Bazal kognitif değerlendirmede PNEN’i olan hasta grubunda, sözel bellek öğrenme puanı ve stroop testi enterferans süresi kontrollere oranla  anlamlı olarak daha kötü saptandı. Epilepsisi olan hastalarda yapılan bazal kognitif testlerde ise kontrollere göre, sözel bellek öğrenme puanı, uzun süreli bellek ve toplam tanıma test puanları anlamlı olarak daha düşük saptandı. Tekrarlanan kognitif testler sonrasında, PNEN’i olan hasta grubunda sözel kategorik akıcılık puanında anlamlı yükselme saptandı. Epilepsisi olan grupta anlamlı fark saptanmadı. Kontrol grubu içerisinde ise Stroop enterferans süresinde anlamlı kısalma olduğu saptandı, ancak benzer değişim epilepsi hastalarında ve PNEN’i olan hasta grubunda gözlenmedi.

 

Sonuç: Değerlendirilen epilepsi hastalarında bellek sorunları görece ön planda iken, PNEN’i olan hastalarda dikkat ve yürütücü işlev sorunları daha baskın gibi gözükmektedir. Bu bulgular olasılıkla hastalık süresi, duygudurum bozuklukları ve belirli ilaç kullanımları gibi pek çok faktörle etkileşmektedir. Tüm hasta grubunda nöbet sonrası erken dönemde dikkat ve yürütücü işlevlerde bir bozulma ortaya konamamıştır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017