E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Preterm Doğan 1-2 Yaş Çocuklarda Anne-Çocuk İlişkisi
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey  
2 Unit of Pediatry, LIV Hospital, İstanbul, Turkey  
3 PSI Counselling, İstanbul, Turkey  
4 Department of Psychiatry, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Unit of Pediatry, Emsey Hospital, İstanbul, Turkey  
6 Clinic of Psychiatry, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 157-162
DOI: 10.5152/npa.2015.7343
383 kez okundu, 184 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Preterm, bağlanma, bebek psikiyatrisi, anne depresyonu ve anksiyetesi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, preterm doğmuş 1-2 yaş çocuklarda anne-bebek ilişkisini araştırmaktır.

 

Yöntem: Örneklem 18 anne ve preterm bebekleri (grup 1) ile 20 anne ve term bebeklerinden (grup 2) oluşmaktadır. Anne-bebek ilişkisini değerlendirmek için; annelerin anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri, bağlanma paternleri ve ebeveyn tutumları; bebeklerin, sosyo-emosyonel sorunları ve gelişim düzeyleri incelenmiştir. Çocukların Anababa-Bebek İlişkisini Değerlendirme Ölçeği (ABİD) skorları iki araştırmacı tarafından hesaplanmıştır.

 

Bulgular: Grup 1 ve 2 annelerin Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) puanları benzerdi ama gebeliğin 32. haftasından önce doğum yapan annelerin sürekli kaygı puanları yüksekti (46±2,4’e karşı 42,3±5,4 sırasıyla p=0,01). Kısa 1-3 Yaş Sosyal Duygusal Değerlendirme Ölçeği (K-1/3-SDD-TR) sorun ve yetkinlik puanları gruplar arasında benzerdi. Grup 1 annelerin Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (AHÇYTÖ) alt ölçek 5 (aşırı disiplin) puanları daha yüksekti.

 

Sonuç: Anne-bebek etkileşiminin ve güvenli bağlanmanın term ve preterm sağlıklı çocuklarda benzer olduğu bulunmuştur. Bulgularımıza göre erken doğumun kendisinin değil ancak , tıbbi, gelişimsel ve / veya nörolojik sonuçlarının anne-bebek etkileşimini etkileyebildiği söylenebilir. Prematürenin anne-bebek ikili ilişkisine bağımsız etkisini göstermek için uzunlamasına tasarlanmış çalışmalar gereklidir.

 

 

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017