E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Unilateral Migrenli Hastalarda Boyun Sempatik Deri Yanıtları
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 151-156
DOI: 10.5152/npa.2015.7601
400 kez okundu, 202 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Primer baş ağrıları, migren, otonom disfonksiyon, sempatik deri yanıtları, boyun
Özet

Amaç: Bu araştırmada, unilateral migrenli hastalarda ve normal sağlıklı bireylerde daha önce hiç çalışılmamış bir bölge olan boyun bölgesinden sempatik deri yanıtı kayıtlamaları yapılarak, bu bölgede atak, atak sonrası ve aralık dönemlerinde sempatik fonksiyonun doğasını araştırmak ve bunları karşılaştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmaya, çalışmanın yapıldığı anabilimdalı polikliniğinde 2006-2007 yılları arasında takip edilen Uluslararası Başağrısı Derneği 2004 migren kriterlerine uygun 30’u kadın, 7’si erkek toplam 37 unilateral migren hastası ve çalışmanın yapıldığı tıp fakültesinin çalışanlarından ve öğrencilerinden oluşan 16’sı kadın ve 5’i erkek olmak üzere 21 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Hastaların atak, atak sonrası, aralık dönemlerinde boyun bölgesinden elde edilen sempatik deri yanıtlarının ortalama latansları ve en yüksek amplitüd değerleri hesaplandı. Semptomatik tarafla, asemptomatik taraf; semptomatik tarafla, kontrol grubu; asemptomatik tarafla, kontrol grubu; sağ taraf ağrılıların semptomatik taraflarıyla, sol taraf ağrılıların semptomatik taraflarının ortalama latans ve en yüksek amplitüd değerleri SPSS kullanılarak birbirleriyle karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Boyun bölgesinde bilateral olarak atak döneminde sempatik hipofonksiyon, atak sonrası dönemde atak ve aralık dönemlerine göre göreceli bir hiperfonksiyon ve aralık dönemlerinde hipofonksiyon tespit edildi.

 

Sonuç: Bu çalışma migren hastalarında boyun bölgesinde bilateral olarak süregen bir sempatik hipofonksiyonun varlığını ve iyileşme döneminde bu hipofonksiyonun ortadan kalktığını düşündürmektedir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017