E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bakımevinde Yaşayan ve Psikotik Bozukluğu Olan Bireylerde Antipsikotik İlaç Kullanma Örüntüsü
1 Numune Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sivas, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 145-150
DOI: 10.5152/npa.2015.7419
431 kez okundu, 157 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Psikotik bozukluk, şizofreni, antipsikotik ilaçlar, çoklu antipsikotik ilaç, tekli antipsikotik ilaç, ayaktan hasta, bakımevi
Özet

Amaç: Bakımevlerinde kalan ve psikotik bozukluğu olan hastalardaki antipsikotik ilaç kullanma örüntüsünü ve ilişkili etmenleri incelemek bu çalışmanın amacıdır.

 

Yöntem: Bakımevlerinde kalan, psikiyatri polikliniğinde ayaktan izlenen ve DSM-IV’e göre psikotik bozukluk tanısı alan hastaların ilaç kullanma örüntüsü incelendi. En az bir aydır çoklu antipsikotik ilaç (ÇAPİ) kullanan hastalar klinik ve nüfus özellikleri açısından tekli antipsikotik ilaç (TAPİ) kullanan hastalarla karşılaştırıldı.

 

Bulgular: ÇAPİ kullanma oranı %62 (ikili: %34, ikiden fazla: %28) idi. İkili APİ kullanımında en çok tercih edilen birliktelik olanzapin-ketiapin (%13) idi. İkili kullanımda 1 ve 2. kuşak APİ birliktelik oranı %50, 2. kuşak APİ’lerin birliktelik oranı %44, birinci kuşak APİ’ların birliktelik oranı ise %4 idi. Klozapin kullanım oranı %3 idi. ÇAPİ kullanımı tanısı şizofreni ve şizoaffektif bozukluk olan hastalarda, genç hastalarda, intihar girişimi olanlarda, hastane yatışı fazla olanlarda ve klinik düzeyi daha şiddetli olanlarda daha fazla saptandı. ÇAPİ kullanımı antikolinerjik ilaç gereksinimi ile de ilişkili idi.

 

Sonuç: Bakımevinde yaşayan psikotik bozukluk hastalarında ikiden fazla APİ birlikte kullanımı yüksek oranda (%28) olmasına rağmen klozapine çok az yer verilmiş olması tedavi kılavuzlarının önerilerine pek uyulmadığını göstermektedir. Ruh hekimliği uygulamalarında akılcı APİ kullanımına yönelik eğitime daha fazla gereksinim var gibi durmaktadır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017