E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Tekrarlayan İskemik İnme Karakteristikleri ve İkincil Korumadaki Yeterliliğin Değerlendirilmesi
1 Department of Neurology, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 139-144
DOI: 10.5152/npa.2015.7499
358 kez okundu, 116 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan inme, risk faktörleri, ikincil koruma
Özet

Amaç: İnmeye bağlı özürlülükler bireysel ve sosyo-ekonomik olarak ciddi yük oluşturmaktadır. Hastane temelli bu çalışmamızda tekrarlayan iskemik inme (Tİİ) karakteristikleri ve en sık gözlenen değiştirilebilir risk faktörleri bağlamında ikincil korumadaki yeterliliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Servisimizde Kasım 2009 ve Kasım 2011 yılları arasında iskemik inme tanısıyla yatırılan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Beş yüz iskemik inmeli hastanın 91’inin (%18) Tİİ olduğu görüldü. Hastaların %85’inde hipertansiyon, %43’ünde diabet, %36’sında iskemik kalp hastalığı, %30’ünde hiperlipidemi, %11’inde atriyal fibrilasyon (AF), %14’ünde sigara kullanımı vardı. %38’i ikiden fazla risk faktörü taşımaktaydı. Hipertansif hastaların %14’ü antihipertansif kullanmazken, kullananların %39’unun tansiyon kontrolü yetersizdi. Tİİ öncesi hastaların %23’ü hiçbir profilaktik ajan almıyordu. AF’si olanların %60’ı oral antikoagülan tedavi (varfarin) kullanıyordu, kullananların %73’ünün INR değeri <2 idi. Diyabetik hastaların %87’sinin HgbA1C değeri 6’nın üzerinde idi. Hastaların %72’sinin LDL değeri 100 mg/dL’nin üzerinde idi.

 

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız literatürdeki Tİİ ve risk faktörleri sıklığı ile uyumlu bulunmuştur. Ancak ikincil koruma tedavisi ve risk faktörleri modifikasyonunda önemli ölçüde yetersizlikler olduğu görülmüştür. Tİİ sıklığını azaltmak için doğru tedavi ve takip rejimi belirleme yanında hasta uyumunu artırmanın da oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Multidisipliner inme polikliniği modeli Tİİ sıklığını azaltmak için faydalı olabilir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017