E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
“Parkinson Hastalığı Yaşam Kalitesi Sorgulama Formu (PDQL-TR)”nun Türkçe Versiyon Çalışması
1 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul Bilgi University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
4 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
5 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Yeditepe University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 128-132
DOI: 10.5152/npa.2015.7359
369 kez okundu, 205 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, yaşam kalitesi, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Amaç: Bu çalışma Parkinson hastalığı olan hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için geliştirilen “Parkinson Hastalığı Yaşam Kalitesi Sorgulama Formu’nun (PDQL-TR)” Türkçe kültürel adaptasyonunu, geçerlilik ve güvenilirliğini araştırmayı amaçlamıştır.

 

Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın polikliniğine Haziran 2005-Nisan 2008 tarihleri arasında başvuran, Parkinson hastalığı tanısı almış 89 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. PDQL’in Türkçe versiyonu (PDQL-TR), “Birleştirilmiş Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği” (UPDRS), “Hoehn & Yahr (H & Y) skalası” temel sonuç ölçüm yöntemleri olarak kullanıdı.

 

Bulgular: PDQL-TR, H&Y ve UPDRS skalaları için hesaplanmış Pearson korelasyon katsayısı -0,36 ve-0,80 arasında değişmekteydi. PDQL-TR sorgulama formunun total ve alt grup skorlarının Cronbach alpha katsayısı 0,80’den yüksekti. Madde toplam puan değeri Pearson korelasyon kat sayısı 0,40 (4.soru-toplam skor) ve 0,88 (26. soru-toplam skor) arasında değişmekteydi, alt-grup toplam skorlarının korelasyon katsayıları ise 0,81 ile 0,96 arasındaydı. PDQL-TR’nin sınıf içi korelasyon sonuçları 0,75 (emosyonel fonksiyon) ve 0,88 (Parkinson semptomları) aralığında yer alarak, yüksek stabilite göstermiştir.

 

Sonuç: PDQL-TR’nin psikometrik özellikleri memnuniyet vericidir ve sonuçlarımız önceki literatür bulgularıyla uyum göstermektedir. PDQL-TR Parkinson hastalığı olan hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir sorgulama formudur.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017