E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kraniyo-Servikal Arter Diseksiyonlu Hastalarda Ölümün Belirleyicileri Nelerdir?
1 Department of Neurology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 117-123
DOI: 10.5152/npa.2015.7653
327 kez okundu, 74 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kraniyo-servikal arter diseksiyonu, karotis arter diseksiyonu, vertebral arter diseksiyonu, ölüm, belirleyici
Özet

Amaç: Kraniyo-servikal arter diseksiyonlu (KSAD) hastalarda ölümle ilişkili belirleyici faktörler az sayıdaki çalışmada bildirilmiştir. Bu çalışmada amacımız, KSAD ve alt tiplerinde hastane içi ölümle ilişkili belirleyici faktörleri araştırmaktır.

 

Yöntem: 2000-2013 tarihleri arasında kliniğimizde karotis arter diseksiyonu (KAD) veya vertebral arter diseksiyonu (VAD) tanısı alan 67 hasta retrospektif olarak gözden geçirildi. Yaş, cinsiyet, inme öncesi ve hastaneye yatış sırasında saptanan modifiye Rankin skoru, diseksiyonun klinik prezentasyonu, diseksiyonun lokalizasyonu, risk faktörleri ve tedaviler mortaliteyle ilişkili prognostik faktörler olarak değerlendirildi. Altmış yedi hastanın 12’si (%17,9) ölmüştü. Ölen hastaların 5’inde (%7,46) KAD, 7’sinde (%10,44) VAD vardı. KSAD ve alt grupları olan KAD ve VAD’lı yaşayan ve ölen hastalar prognostik karakteristikler yönünden karşılaştırıldı.

 

Bulgular: KSAD’lı ve bir alt grubu olan VAD’lı ölen hastalarda; 45 yaşın üstünde olmak, hastaneye yatış sırasındaki özürlülük, diseksiyonun inme ile prezentasyonu, diseksiyonun intrakranyal vertebral arterde olmasının mortaliteyle ilişkili bağımsız risk faktörleri olduğu saptandı. KAD’da ise sadece hastaneye yatış sırasındaki özürlülük mortaliteyle ilişkili bağımsız risk faktörüydü. Hipertansiyon ve hiperkolesterolemi, KSAD’lu hastalarda mortaliteyle ilişkili faktörlerdi.

 

Sonuç: Hem KAD hem de VAD’lı hastalarda yatış sırasındaki özürlülük, mortalite için belirleyici bir faktördü. KSAD’lı hastalarda inmenin başlangıçtaki ağırlığının kötü prognozla ilişkili olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, KAD veya VAD’lı hastalarda doğrudan mortalite ile ilişkili olduğu tanımlanmamıştır.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017