E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Poster Sunumundan Yayına: Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, İstanbul, Türkiye  
4 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 111-116
DOI: 10.5152/npa.2015.7410
369 kez okundu, 177 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Poster sunum, kongre, çocuk ergen psikiyatri, yayınlanma oranı
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amaçları; 1) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde (UÇERSHK) kabul edilen ve yayına dönüştürülen poster sunumların yayınlanma oranı, yayınlanma süresi ve çalışma türü ile, yayınlanan makaledeki ilk yazarın ünvanı ve derginin indeksini belirlemek; 2) bu verilerin birbiri ile ilişkisini incelemekti.

 

Yöntem: 2005 ile 2008 yılları arasında düzenlenen 4 kongrenin poster sunumları kongre kitapçıklarında tek tek incelendi. Bildiriler, sunum başlığı ile ilk ve ikinci yazar dikkate alınarak İngilizce ve Türkçe dillerinde PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında tarandı. Yayınlanan çalışmalar, bu çalışmaların poster sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre, çalışma türü, ilk yazarın ünvanı ve derginin indeksi kaydedildi.

 

Bulgular: Toplam 214 poster sunumun 54’ü (%25,2) uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlandı. Yayınlanan makalelerin %74,1’i (n=40) araştırma türü ve %61,1’i (n=33) bilimsel atıf indeksi (BAİ; Science Citation Index) ve genişletilmiş bilimsel atıf indeksindeki (GBAİ; Science Citation Index-Expanded) dergilerde yer almakta idi. Yayınlanan makalelerin %42,6’sında (n=23) ilk yazar yardımcı doçent öğretim üyeleri idi. Poster sunum ile yayınlanma tarihi arasındaki süre ortalama 30,72±18,89 ay idi. Yayınlanma oranı ile çalışma türü; yayınlanma süresi ile çalışma türü, ilk yazarın ünvanı ve derginin indeksi; derginin indeksi ile çalışma türü ve ilk yazarın ünvanı arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0,05). Sadece yayınlanan makaleler içinde araştırmaların, uzman ve diğer araştırmacılara göre öğretim üyeleri tarafından anlamlı olarak daha fazla yayınlandığı bulundu (p<0,05).

 

Sonuç: Literatür verileri ile karşılaştırıldığında, kongremizdeki poster sunumların yayınlanma oranı benzer iken yayınlanma süresinin daha uzun olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, UÇERSHK’de sunulan poster sunumların yayın haline getirilmesinde gerekli koşulların oluşturulması ve araştırmacıların teşvik edilmesi önemlidir.

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017