E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Psikiyatri Makalelerinde Kadın Yazarların Katılımının Uzun Dönemli Bir Analizi
1 Department of Psychiatry, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Zekai Tahir Burak Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 3Clinic of Psychiatry, Kolan British Hospital, Nicosia, Cyprus  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 95-98
DOI: 10.5152/npa.2015.7265
311 kez okundu, 97 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kadın, cinsiyet eşitsizliği, yayın, psikiyatri
Özet

Amaç: Tıp alanında kariyer yapan ve tıp fakültelerinde akademik pozisyonlarda yer alan kadın sayısı 1980’lerden itibaren önemli oranda artmıştır; bununla birlikte kadınlar akademik alanda halen düşük oranda temsil edilmektedirler, bu durum kadınların erkeklerden daha az sayıda yayın üretmeleriyle ilişkili olabilir. Bu çalışma 30 yıllık bir zaman diliminde Türk yazarlar tarafından uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerdeki yazarların cinsiyet dağılımını araştırmayı amaçlamaktadır.

 

Yöntem: “ISI Web of Science” veritabanında “Türkiye” arama terimi kullanılarak 1980- 2009 yılları arasında yapılmış psikiyatri yayınları taranmıştır. Tüm makaleler yayın dönemi (1980-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009), ilk ve son yazarın cinsiyeti, ilk yazarın unvanı, toplam yazar sayısı ve makale tipine göre sınıflandırılmıştır.

 

Bulgular: Toplam 1961 makale çalışma kriterlerine uygun bulunmuştur. Makalelerin ilk yazarlarının %36,5 ve son yazarlarının %34,9’u kadındır. Ilk ve son yazar oranlarında yayın dönemine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,57).

 

Sonuç: Bu çalışma Türkiye’de akademik psikiyatri yazarlığında cinsiyet oranları ile ilgili yapılmış ilk çalışmadır. Türkiye’de devlet üniversitelerinin psikiyatri departmanlarında akademik pozisyonların %33’ünde kadınlar bulunmaktadır. Bu oran, Türkiye’den uluslararası alanda yapılan psikiyatrik bilimsel yayınlardaki ilk kadın yazar oranına eşittir. Buradan yola çıkarak devlet üniversitelerindeki psikiyatri departmanlarında görev yapan kadın akademisyenlerin akademik olarak üretken oldukları çıkarsanabilir, ancak ülkemizde psikiyatri alanında halen bir “cinsiyet eşitsizliği”nden söz etmek de mümkündür.


Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017