E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Klinik Opiyat Yoksunluk Ölçeği (Clinical Opiate Withdrawal Scale-COWS) Türkçe Sürümünün Güvenilirliği ve Geçerliliği
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM, İstanbul, Türkiye  
3 Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM, Manisa, Türkiye  
4 Serbest Çalışan Psikiyatrist  
5 Department of Psychiatry, Celal Bayar University Hospital, Manisa, Turkey  
6 Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 89-94
DOI: 10.5152/npa.2015.7169
413 kez okundu, 390 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Klinik Opiyat Yoksunluk Ölçeği, KOYÖ, opiyat yoksunluğu, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Amaç: Bu çalışmada opiyat yoksunluk şiddetini belirlemek için kullanılan Klinik Opiyat Yoksunluk Ölçeği (KOYÖ) Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: KOYÖ, önce Türkçe’ye ardından yeniden İngilizce’ye geri çevrildi. İngilizce’ye çevirisi yapılan sürümün özgünlüğü, ölçeği geliştiren çalışmacılar tarafından onaylandı. Çeviri işleminin tamamlanmasının ardından ölçek opiyat yoksunluğunda olan 100 hasta ile alkol yoksunluğunda olan 41 hastanın yoksunluk bulgularını değerlendirmek üzere kullanıldı. Güvenilirlik değerlendirmesinde Cronbach alfa; yapısal geçerlilik değerlendirmesinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; ölçüt geçerliliğinde ise tanı grupları arasında ROC analizi kullanıldı.

 

Bulgular: Güvenilirlik çözümlemelerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,74 olarak hesaplanmıştır. Görüşmeciler arası bağıntı katsayısı 0,975 (p<0,001) olarak elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör çözümlemesi yapılmış ve ölçeğin tek boyutlu yapısını destekleyen bulgular saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde CFI, GFI ve RMSEA değerlerinin sırasıyla 0,905, 0,905 ve 0,079 olduğu bulunmuştur. KOYÖ’nün opiyat ve alkol yoksunluk bulgularını ayırt etmede başarılı olduğu ve ROC eğrisinin altında kalan alanın 0,878 olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışma ile Klinik Opiyat Yoksunluk Ölçeği (KOYÖ) Türkçe sürümünün opiyat yoksunluğunu değerlendirmede güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017