E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Kortikal Eksitabilite ve Saldırgan Davranış
1 Eskişehir Asker Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Eskişehir, Türkiye  
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Department of Psychiatry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 73-77
DOI: 10.5152/npa.2015.7031
347 kez okundu, 245 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kortikal uyarılabilirlik, saldırganlık, TMS, TSSB
Özet

Amaç: Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) klinik görünümünde kolay uyarılma ve tetikte olma hali önemli bir yer tutar. Hastalarda bu klinik görünümün oluşmasına neden olan mekanizmaların aydınlatılmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmada, aşırı uyarılmışlık belirtilerinin bazı alt belirtileri ile saldırganlık arasında ilişki olduğu düşüncesinden yola çıkarak TSSB hastalarındaki saldırganlık ölçeği puanları ile transkranial manyetik stimülasyon (TMS) aracılığıyla ölçülen elektrofizyolojik ölçümler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

 

Yöntem: Çalışmaya, DSM-IV’e göre TSSB tanısı konan 37 hasta ile 25 sağlıklı gönüllü alınmıştır. Katılımcıların elektrofizyolojik ölçümleri TMS ile yapılmıştır. Hastalara ve kontrol grubuna Buss Perry Saldırganlık Ölçeği uygulanmıştır.

 

Bulgular: Hastalardaki saldırganlık ölçeği puanları ile uyarılmışlık belirtileri arasında pozitif bir ilişkili bulunmuştur. TMS ölçümlerinden kortikal eksitabilitenin (uyarılabilirliğinin) bir bulgusu olan motor uyarılma eşiği kontrol grubuna oranla hasta grubunda anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Hastaların kortikal uyarılabilirliğini gösteren parametreler olan motor uyarılma eşiği ve kortikal sessiz periyot ile saldırganlık ölçek puanları arasında negatif ilişki bulunmuştur.

 

Sonuç: Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında kortikal uyarılabilirlikte bir artış olduğu ve bu artışın uyarılmışlık belirtileri ve saldırganlık davranışları ile dolaylı olarak ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017