E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Siyaloreli Parkinson Hastalarında Tekrarlanan Botulinum Toksini Tedavisinin Etkileri
1 Department of Neurology, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Neurological Disorders Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 69-72
DOI: 10.5152/npa.2015.7477
319 kez okundu, 95 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, botulinum toksin, onabotulinumtoxin A, siyalore
Özet

Amaç: Siyaloreli Parkinson hastalarında tekrarlanan onabotulinumtoxin A (BoNT-A) tedavisinin etkinlik ve yan etkilerini değerlendirmek.

 

Yöntem: Hastanemiz hareket bozuklukları polikliniği’nde Şubat 2009’dan Eylül 2013’e kadar BoNT-A ile tedavi edilmiş olan siyaloreli 16 hastanın retrospektif analizi yapıldı. Erişkin serebral felçli bir hasta ve yalnızca bir uygulama yapılabilen bir Parkinson hastası dışlandı. BoNT-A, parotis bezleri içine ultrason rehberliği olmadan enjekte edildi. Tedavi öncesi siyalore şiddeti Salya Sıklık ve Şiddet Ölçeği’ne (SSŞÖ) göre belirlendi. Etkinlik, BoNT-A enjeksiyonundan dört hafta sonra SSŞÖ ve hastalar ve/veya bakım verenlerin öznel değerlendirmesine göre ölçüldü.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 70,00±9,82 yıl, ortalama takip süresi 18,78±10,37 aydı. Toplam 37 uygulama yapıldı. Ortalama total BoNT-A dozu 34,35±6,41 üniteydi. Enjeksiyonlardan önceki ve sonraki ortalama SSŞÖ puanı sırayla 7,00±1,03 ve 3,21±0,89 idi (p<0,001). Etkinlik %100 ve deneyimlenen siyalore düzelmesi ortalaması %71,78±12,95 idi. İlk ve son uygulamalardaki ortalama etkinlik süresi arasında anlamlı fark bulundu (sırayla 17,28±9,21 hafta ve 18,03±9,02 hafta, p=0,001). Bu çalışma grubunda yan etki gözlenmedi.

 

Sonuç: Parkinson hastalarında siyalore tedavisinde tekrarlanan BoNT-A enjeksiyonları güvenli ve etkindir. Sonuçlarımıza göre; üç yıl sonrasında etkinlik hala sürüyor ve enjeksiyon sayısı arttıkça ortalama etkinlik süresi uzuyor gibi görünmektedir. İleride yapılacak olan daha fazla hasta sayısı ve daha uzun takip süreli prospektif klinik çalışmalarla sonuçlarımızın doğrulanması gerekmektedir.


Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017