E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozukluklu Hastalarda Obsesif İnançların Belirtilerle İlişkisi
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 54-58
DOI: 10.5152/npa.2015.7015
318 kez okundu, 383 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, obsesif inançlar, depresyon, anksiyete
Özet

Amaç: Obsesif kompulsif semptomların oluşumunda, girici özellikteki düşüncelerin sahip olunan bazı inançlar nedeniyle yanlış yorumlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarının, (I) obsesif inançlar açısından sağlıklı kişilerden farklılık gösterip göstermediği ve (II) obsesif inançların obsesif kompulsif semptomların yaygınlığı ve şiddeti ile ilişkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır.

 

Yöntem: Bu çalışmanın örneklemi 47 OKB hastası ve yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından benzer özelliklere sahip 44 sağlıklı kontrolden oluştu. Tüm katılımcılara Obsesif İnanışlar Ölçeği, Maudsley Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği uygulandı. Obsesif kompulsif bozukluk hastalarına bu ölçeklerin dışında Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği de verildi.

 

Bulgular: Depresyon ve anksiyete puanları kontrol edilerek yapılan analizlerde, OKB grubunda yer alan hastaların Obsesif İnançlar Ölçeği’nin tüm alt ölçeklerinde kontrollerden anlamlı olarak daha yüksek puan aldıkları saptandı. Ayrıca temizlik dışındaki obsesif kompulsif semptomların yaygınlığı ile, “sorumluluk ve tehlike” ve “mükemmeliyetçilik ve kesinlik” ile ilgili obsesif inançlar arasında korelasyon vardı. Obsesif kompulsif semptomların şiddeti ile Obsesif İnançlar Ölçeği’nin alt ölçekleri arasında ise korelasyon bulunmadı.

 

Sonuç: Genel olarak bulgular depresyon ve anksiyetenin etkileri dışlandığında, obsesif kompulsif semptomların gelişiminde obsesif inançların önemli role sahip olduğunu düşündürmektedir. Obsesif kompulsif semptomlar açısından birbirlerinden ayrılan altgruplarda yapılacak olan çalışmalar, bu alt grupların obsesif inançlar açısından, birbirlerinden farklı olup olmadığının belirlenmesi için yararlı olacaktır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017