E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dissosiyasyon, Dikkat ve Bellek Bozuklukluğu Arasındaki İlişki
1 Department of Psychiatry, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey  
2 Department of Psychology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts, Van, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 36-41
DOI: 10.5152/npa.2015.7390
345 kez okundu, 549 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dissosiyatif yaşantılar, nöropsikolojik test, bilişsel fonksiyonlar, bellek
Özet

Amaç: Dissosiyasyon bilinç, bellek, kimlik ve algı gibi fonksiyonlardaki bütünlüğün bozulmasıdır. Dissosiyatif semptomlar kendine ve çevreye karşı yabancılaşma, absorbsiyon ve ammnezi gibi belirtileri içermektedir. Bu deneyimler dikkat ve bellek gibi bilişsel süreçlerin kontrolünün bozulmasına neden olabilmektedir. Literatürde dissosiyasyon ve bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişki açısından çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada, dissosiyatif yaşantılar, dikkat ve bellek süreçleri arasındaki ilişkilerin klinik olmayan örneklemde incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 60 sağlıklı gönüllü hastane çalışanı dahil edilmiştir. Katılımcılara Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği ile beraber Wescher Bellek Ölçeği, Sözel Bellek Süreçleri testi, ve Stroop testi uygulandı. Nöropsikolojik test performansları ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği ve alt ölçekleri arasındaki ilişkiler incelendi.

 

Bulgular: Wescher Bellek Ölçeğinde sözel bellek performansı ile Dissosiyatif yaşantılar ölçeği arasında negatif yönde ilişki vardı. Patolojik dissosiyasyon, özellikle amnezi ve derealizasyon-depersonalizasyon, genel bellek performansı ve uzun süreli bellek arasında ters yönde ilişki bulundu. Ayrıca, düşük dissosiyasyon düzeylerine sahip bireylerin yüksek dissosiyasyon düzeylerine sahip bireylere kıyasla sözel bellek, genel bellek performansı, ve uzun süreli bellek puanları daha yüksekti.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları dissosiyatif yaşantılar ile bellek bozuklukları arasında bağlantı olabileceğini düşündürmektedir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017