E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Genç Yetişkinlerde Kesi Anketi ve İçme Sıklığına Göre Madde ve Alkol Kullanımı
1 Department of Psychology, Gazi University Faculty of Arts, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 29-35
DOI: 10.5152/npa.2015.6916
325 kez okundu, 143 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alkol kullanımı, madde kullanımı, yaygınlık, sosyodemografik etmenler, KESİ anketi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç yetişkinlerde içme problemlerini  belirlemek ve problemli alkol kullanımı ilişkili sosyo-demografik etmenleri  incelemektir.

 

Yöntem: Mezuniyet sonrası programda eğitim gören 262 öğrencide madde kullanım özellikleri Kesmek, Eleştirel biçimde söz edilmesi, Suçluluk  duymak, sabahları İlk iş (KESİ) Anketi kullanılarak araştırılmıştır. Sosyodemografik değişkenler ve alkol kullanımı arasındaki ilişki tekyönlü ve çok yönlü analizler ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Tüm örneklemin %56,11’i yaşamlarında sadece bir kez alkol ve %1,91’i esrar kullandıklarını belirtmişlerdir. Problemli alkol kullanma sıklığı,  KESİ1+ ve son bir yılda içme sıklığı ile sırasıyla %15,3 ve %29,7 olarak  bulunmuştur. Annenin alkol kullanımı, kız çocuklarının alkol kullanmasını  önemli ayırt edici bir faktördür. İçme sıklığı ve KESİ1(+) açısından Doğu/  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir üniversiteden mezun olmak,  özel liseden mezun olmak ve orta derecede akademik başarı sorunlu alkol  kullanımının belirleyicileridir.

 

Sonuç: Bu çalışma, olası alkol kullanım bozukluğu ve yüksek içme sıklığı ile  ilgili sosyodemografik etmenleri (lise türü, üniversitenin coğrafi konumu ve  aile yapısı) belirlemeye ve bu risk etmenleri ile karşılaşmayı önlemek için  erken müdahaleye gerek olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017