E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kendini Yaralama Davranışlarında Çocukluk Dönemi İstismarı ve İhmali ile Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişki: Alkol ve/ya Madde Bağımlısı Bir Grupta Kendini Yaralama Davranışının İncelenmesi
1 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 8-14
DOI: 10.5152/npa.2015.6769
370 kez okundu, 416 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alkol/madde bağımlılığı, kendini yaralama, duygu düzenleme güçlüğü, çocukluk dönemi istismarı ve ihmali
Özet

Amaç: Araştırmada alkol ve/veya madde bağımlısı bir grupta kendini yaralamanın duygu düzenleme güçlüğü, alt boyutları ve çocukluk örselenme yaşantıları ile ilişkisinin incelenmesi ile duygu düzenleme güçlüğü boyutlarının hangi çocukluk örselenme yaşantıları tarafından yordandığı sorusunun yanıtlanması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Örneklem, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi’nde yatarak tedavi gören ve DSM-IV-TR tanı ölçütlerini karşılayan alkol bağımlısı (n=55) ve opiyat bağımlısı (n=24) erkek katılımcılardan (n=79) oluşmaktadır. İlgilenilen değişkenlere ilişkin veriler SCID-1, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği ile elde edilmiştir.

 

Bulgular: Kendini sıklıkla yaralayan alkol ve/veya madde bağımlılarının kendini yaralamayan bağımlılara kıyasla duygu düzenleme alanında daha çok güçlük yaşadığı; olumsuz duygulanım altındayken uyumsal duygu düzenleme stratejilerine erişimlerinin, amaç odaklı davranışlarda bulunmalarının ve davranışlarını kontrol altında tutmalarının güçleştiği gözlenmiştir. Söz konusu bu güçlükler, bu kişilerin çocukluklarındaki duygusal istismar ve ihmal yaşantıları tarafından yordanmıştır.

 

Sonuç: Bulgular kendini yaralama davranışının duygu düzenleme stratejisi olarak işlev gördüğünü öneren literatürle uyumludur. Ayrıca, bulgular kendini yaralamanın bireylerin yaşamlarının erken dönemlerinde yer alan ilişkilerin niteliğiyle ilişkili olabileceğini önermektedir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017