E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Olgular Işığında Nörosarkoidoz: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2015; 52: 102-106
DOI: 10.5152/npa.2015.7318
321 kez okundu, 584 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, nörosarkoidoz semptomatolojisi, nörosarkoidoz tedavisi
Özet

Sarkoidoz akciğer, lenf nodları, cilt ve göz tutulumu gibi birçok organ veya sistemi etkileyen inflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Sarkoidoz olgularında %5-15 sıklıkta ilk 2 yıl içinde sinir sistemi tutulumu görülebilmektedir. Öncesinde sarkoidoz tanısı olmayan ve ilk kez nörolojik semptomatoloji ile prezente olan olgular nadir de olsa bildirilmektedir. Ancak bu olgularda nörosarkoidoza özgü klinik ve/veya radyolojik bulgu olmadığından tanı koymak güç olmakta ve sıklıkla histopatolojik değerlendirme gerekmektedir.  Bu çalışmada nadir görülmesi ve tanı karmaşasına yolaçabilmesi nedeniyle kliniğimize farklı nörolojik yakınmalarla başvuran ve ayrıntılı incelemeler sonucunda nörosarkoidoz tanısı almış 7 olgunun klinik, radyolojik ve/veya histopatolojik özellikleri ile tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017