E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
“Şizofreni” Olarak Kendini Gösteren İdiopatik Hipoparatiroidizm (İHP): Bir Olgu Sunumu
1 Guangzhou Brain Hospital, Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College, Guangzhou, China  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 401-402
DOI: 10.5152/npa.2014.7155
358 kez okundu, 240 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Hipoparatiroidizm, şizofreni, kalsifikasyon bazal ganglion
Özet

Psikoz başlangıçlı idiopatik hipoparatiroidizm (İHP) psikiyatri kliniğinde nadir bir durumdur. Bu olgu sunumunda, İHP’nin klinik, biyokimyasal ve radyolojik özelliklerini içeren üç yönünü özetlemekteyiz. Ayrıca, bu vakanın ayırıcı tanısının vurgulanması gerekmektedir, şöyle ki IHP psikotik belirtilerin başlıca şikayetlerine ve nörogörüntüleme manifestasyonlarında özellikli bulgulara sahip olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017