E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İskemik İnmeli Hastalarda Serum S100B Protein Düzeylerinin Lezyon Büyüklüğü ve Klinik Prognoz ile İlişkisi
1 Bulanık State Hospital, Neurology Clinics, Muş, Turkey  
2 Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Departmanı, İstanbul, Türkiye.  
3 Van Region Training and Research Hospital, Neurology Clinics, Van, Turkey  
4 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Neurology Clinics, İstanbul, Turkey  
5 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Biochemistry Clinics, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 395-400
DOI: 10.5152/npa.2014.7213
298 kez okundu, 355 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Beyin, serebrovasküler bozukluklar, biyolojik belirleyiciler, prognoz
Özet

Giriş: Sinir gelişimi ve farklılaşımında görevli S100B proteini, astrositler tarafından üretilir ve beyin hasarından sonra periferik dolaşımda saptanabilmektedir. Çalışmamızda, iskemik inmeli hastalarda serum S100B düzeyi ile infarkt volümü ve klinik durum ilişkisini, S100B’nin erken prognostik belirleyici rolünü araştırmayı amaçladık.

 

Yöntem: Akut iskemik inme ile ilk 24 saat içinde hastanemize başvuran 50 hasta prospektif olarak değerlendirildi, kontrol grubuyla (n=26) karşılaştırıldı. Hastaların 1-3-5. günlerde S100B düzeyleri, nörolojik bulguları, hastaneden çıkışı sırasında ve 1.aydaki fonksiyonel durumları kaydedildi.

 

Bulgular: Cinsiyet, yaş ve eşlik eden sistemik hastalıklar, S100B düzeyini etkilemedi. Hastalarda S100B değerleri, en yüksek 3. günde ölçüldü ve infarkt büyüklüğü ile S100B seviyelerindeki artış koreleydi. İnme şiddeti ile S100B düzeyleri arasında ilişki bulunmadı. Hastaların 1. aydaki fonksiyonel durumları ile 3. gün S100B düzeyleri arasında zayıf bir korelasyon saptandı.

 

Sonuç: S100B proteininin, iskemik inme sonrasında periferik dolaşımda yüksek saptanması, serumdaki düzeyi ile infarkt büyüklüğü arasında iyi, özürlülükle zayıf korelasyon bulunması bize S100Bnin beyin hasarının periferik göstergesi olarak kullanılabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017