E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erken Evre Parkinson Hastalığında Olfaktör Disfonksiyon ve Epizodik Verbal Bellek Arasındaki İlişki
1 Medipol University Medical Faculty, Department of Neurology, İstanbul, Turkey  
2 Medilife hospital, Clinic of Neurology, İstanbul, Turkey  
3 Ordu University Medical Faculty, Department of Neurology, Ordu, Turkey  
4 Kafkas University Medical Faculty, Department of Neurology, Kars, Turkey  
5 Ümraniye Training and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 389-394
DOI: 10.5152/npa.2014.7353
388 kez okundu, 208 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Olfaktör disfonksiyon, Parkinson hastalığı, kognisyon
Özet

Giriş: Olfaktör disfonksiyon, İdyopatik Parkinson Hastalığının (IPH) erken ve sık görülen bir semptomudur. Son zamanlarda, olfaktör disfonksiyon ile kognitif kayıp arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda, bu teori ile ilişkili olarak, erken evre IPH’da olfaktör disfonksiyon ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

 

Yöntem: Bu çalışmaya, Hoehn- Yahr (H-Y) evrelemesine göre evre 1 ve evre 2 IPH tanısı almış 28 hasta ve 19 sağlıklı birey dahil ettik. Olfaktör fonksiyonu değerlendirmek için University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) uygulandı. Hastalarda kognitif fonksiyonu değerlendirmek için, Saat çizme testi, Stroop testi, verbal akıcılık testi, Benton face recognition testi (BFR), Benton line judgement orientation test (BLO), Sözel bellek süreçleri testi (SBST) uygulandı.

 

Bulgular: Kontroller ile mukayese edildiğinde hasta grubunda UPSIT skorlarını anlamlı olarak daha düşük bulduk (p=0.018). Nöropsikolojik değerlendirmede sadece Stroop testi ve BLOT testi kontroller ile mukayese edildiğinde hasta grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0,003, p=0,002). UPSIT skorları ile Stroop zamanı ve Stroop hata skorları arasında negatif korelasyon (p=0,037), UPSIT skorları ile SBST uzun süreli bellek skorları arasında pozitif korelasyon bulduk.

 

Sonuç: Çalışmamızda, daha önceki çalışmalardaki gibi, erken evre IPHda vizyospasyal ve yürütücü fonksiyonlarla ilişkili hafif kognitif bozukluk saptadık. Fakat hasta grubunda hiposmi ile korele şekilde bellek ve frontal fonksiyonlarda farklı bir bozulma paterni saptadık. Bu farklı patern, IPHın erken döneminde koku bozukluğu eşliğinde epizodik verbal bellekte performans düşüklüğü görülmesi şeklinde bir alt gruba işaret ediyor olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017