E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Gece Yeme Sendromu
1 Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Erenköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 368-375
DOI: 10.5152/npa.2014.7204
316 kez okundu, 1105 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Gece yeme sendromu, depresyon, anksiyete, obezite
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda Gece Yeme Sendromu (GYS) sıklığını ve klinik özelliklerini araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayaktan Takip ve Tedavi Ünitesine başvuruda bulunan Majör Depresyon (MD), Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), Panik Bozukluk (PB) ve Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) tanılı 300 hasta alınmıştır. Katılımcılara yarı yapılandırılmış sosyodemografik veri formu, DSM-IV Eksen I bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), Gece Yeme Anketi ve GYS Değerlendirme anketi uygulanmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %15,7sinde (n=47) GYS tespit edilmiştir. Majör Depresyon tanılı hastalarda GYS sıklığı anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir (MD %22, YAB %7,8, OKB %12,5, PB %14). GYS olan kişilerde sigara kullanımı, geçmişte özkıyım girişimi varlığı, antipsikotik kullanım oranları ve beden kitle endeksi (BKE) ortalaması anlamlı olarak daha yüksek tespit edilmiştir. Bu örneklemde depresyon varlığı, BKE ortalaması yüksekliği ve sigara kullanımının GYS belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar başta majör depresyon hastalarında olmakla birlikte psikiyatri kliniğine başvuran hastalarda GYSnin sık görülebileceği yönündedir. GYSnin psikiyatri hastalarında fark edilmesi ve tedavi planlamasında göz önünde bulundurulması, hem primer psikopatolojinin daha etkin tedavisine hem de GYS sonucu gelişebilecek kilo alımı gibi yaşam kalitesini azaltabilecek etkenlerin önlenmesine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017