E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozukluğa Çıkarıma Dayalı Yaklaşım Temelinde Psikometrik Bir Araç Geliştirilmesi: Obsesyonel Olasılıklı Çıkarım Ölçeği
1 İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İzmir, Turkey  
2 Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
3 Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İzmir, Turkey  
4 Yüzüncü Yıl University Faculty of Humanities, Department of Psychology, Van, Turkey  
5 Ankara University Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 355-362
DOI: 10.5152/npa.2014.6821
463 kez okundu, 303 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obsesyonel olasılıklı çıkarım, obsesif inanışlar, obsesif kompulsif bozukluk, majör depresyon, geçerlik
Özet

Giriş: Obsesyonel olasılıklı çıkarım veya obsesyonel şüphe, uyumu bozucu bir bilişsel başa çıkma stili olarak kabul edilen obsesyonların tetikleyicisi olarak kişinin her an olumsuz bir şeylerle karşılaşabileceği yönde çıkarımlar yapmasına neden olan sürece verilen addır. Bu çalışmada klinik ve klinik olmayan örneklemde obsesyonel olasılıklı çıkarım kavramı altında ele alınan yapısının geçerliği araştırılmıştır.

 

Yöntem: Araştırmaya 50 obsesif kompulsif bozukluk hastası, 50 majör depresyon hastası ve 411 üniversite öğrencisi katılmıştır. Obsesyonel Olasılıklı Çıkarım Ölçeğinin gizil faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle değerlendirilmiştir. Aracın birlikte geçerliğini değerlendirebilmek amacıyla Padua Envanteri-Revize, Obsesif İnanışlar Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri uygulanmıştır. Ölçme aracının ayırt ediciliği gruplar arasında varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ölçme aracının tek boyutlu bir yapıyı temsil ettiğini göstermiştir. Ölçeğin farklı örneklemlerde elde edilen iç tutarlılığı ve sadece klinik olmayan örneklemden elde edilen kararlılığı yüksek bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçme aracının obsesif kompulsif bozukluk hastalarını majör depresyon ve normal toplum grubundan başarıyla ayırdığı görülmüştür.

 

Sonuç: Bulgular obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkmasında ve süreğenliğinde bilişsel mantıksal çıkarım sürecinin önemli rol oynadığını göstermiştir. Sonuçlar obsesif kompulsif bozukluğa ilişkin çıkarımsa dayalı yaklaşımın varsayımları ışığında tartışılmıştır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017