E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Arka Sistem İnmeleri Nedeniyle Oluşan Konuşma Bozuklukları - İhmal Edilen Bir Fonksiyon Bozukluğu
1 Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey  
2 Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 313-317
DOI: 10.5152/npa.2014.7348
303 kez okundu, 201 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnme, afazi, konuşma, posterior serebral arter, serebellum, talamus
Özet

Klinik afazi ile başvuran bir hastada klinik tablodan primer olarak ön system sorumludur. Ancak, son raporlara gore posterior yapılara, özellikle de serebelluma olan hasarlar da lisan oluşturmada (language processing) önemli rol oynayabilir. Bu derlemede literatur ışığında tümü posterior vasküler sistem tarafından desteklenen yapıları değerlendirmek için, önce serebellumun linguistik rolüne, daha sonra ise talamus ve bazı tanımlanmış klinik sendromlara, en son olarak da oksipital lob etkilenmesi ile ortaya çıkan spesifik sendromlara değinilecektir. İnsan beyni, talamus ve oksipital kortekse ek olarak serebellumun da yüksek kortikal fonksiyonlarda rol oynadığı kompleks bir organizasyondur.

 

Posterior sistem inmeleri nörolinguistik komponentleri de içeren kognitif defisitin klinik bulgularına neden olabilir. İnme hastalarında bu bozuklukların tespiti mevcut tedavi stratejilerine katkıda bulunabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017