E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin Erkek Alkol Bağımlılarında Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
1 Department of Psychology, Gazi University Faculty of Arts, Ankara, Turkey  
2 Ankara University Faculty of Medicine, Alcohol and Substance Abuse Treatment Unit, Ankara, Turkey  
3 Gazi University Faculty of Arts, Department of Sociology, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 216-221
DOI: 10.4274/npa.y6767
406 kez okundu, 214 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık Şiddeti İndeksi, alkol bağımlılığı, güvenirlik, geçerlilik
Özet

Giriş: Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin (BŞBÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla 115 alkol bağımlısı erkek hastada değerlendirmek amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Ölçeğin güvenirliği; test-tekrar test, görüşmeciler arası güvenirlik ve iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile değerlendirilmiştir. Geçerlik analizinde, ölçeklerin bileşik puanlarının şiddet puanlarıyla korelasyonları hesaplanmış ve benzer ölçekler geçerliği belirlenmiştir. Ayrıca ayırt edici geçerlik ve ölçüte dayalı geçerlik puanları hesaplanmıştır.

 

Bulgular: Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin test-tekrar test güvenirlik puanları korelasyonları 0,79-0,91 arasında yer almaktadır. Üç hakemin değerlendirmesinden oluşan görüşmeciler arası güvenirlik yüksek (0,74-0,99 ) bulunmuştur. İç tutarlılık korelasyon katsayısı, tüm ölçek için 0,85 ve alt ölçekler için 0,64-0,77 arasında değişmektedir. Beck Depresyon Envanteri ile BŞBÖ’nün Psikiyatrik alt ölçeği, Mac Andrew Alkolizm Ölçeği ile BŞBÖ’nün Alkol kullanımı alt ölçeği ile arasındaki korelasyon orta düzeydedir. Alkol kullanım alt ölçeği korelasyon katsayısı 0,91’dir.

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin Türkçe formunun, alkol bağımlısı hastalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017