E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Başlangıç Yaşı ile Menarş Yaşı Arasındaki İlişki
1 İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, İzmir, Turkey  
2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 Şifa University Hospital, Department of Psychiatry, İzmir, Turkey  
4 Bakırköy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neuropsychiatry, Clinic of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
5 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 211-215
DOI: 10.4274/npa.y6675
341 kez okundu, 198 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, cinsiyet, menarş yaşı, şizofreni başlangıç yaşı
Özet

Giriş: Epidemiyolojik ve laboratuara dayalı araştırmalar kadar klinik kanıtlar da östrojenin kadınların ruhsal durumu üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda şizofrenide belirli özellikler açısından cinsiyete dair farklılıklar olduğu bilinmekte; bunda östrojenin kadın şizofreni hastalarında koruyucu rolünün etkisi olduğu hipotezi öne sürülmektedir. Bu çalışmada, bizim amacımız kadın şizofreni hastalarında şizofreni başlangıç yaşı ile menarş yaşı arasındaki korelasyonu araştırarak, östrojenin şizofrenide koruyucu etkisini sorgulamaktır.

 

Yöntem: SCID görüşmesi sonucunda şizofreni tanısı onaylanan 289 hasta çalışmaya dahil edildi. Zeka geriliği ya da bilinen organik beyin hastalığı (epilepsi, inme vb.) bulunan hastalar çalışmaya alınmadı. Verilen sosyodemografik form ile hastaların kişisel bilgileri, ilk tuhaf davranış yaşı, şizofreni başlangıç yaşı, ilk hastaneye yatış yaşı ve ilk adet yaşı hasta ve bir yakını ile görüşülerek belirlendi. Şizofreni başlangıç yaşı ile puberte başlangıç yaşı arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek olan veriler (aile öyküsü, kafa veya doğum travması gibi) sosyodemografik forma kaydedildi.

 

Bulgular: Yaptığımız çalışmada menarş yaşı ile ilk tuhaf davranış ve ilk hastalık başlangıç yaşı arasında anlamlı negatif korelasyon olduğu sonucu ortaya çıktı.

 

Sonuç: Çalışmamız östrojenin koruyucu etkisiyle ilgili verileri desteklemekte; pubertenin erken başlamasının yani erken östrojen salınımının, şizofreni başlangıcının gecikmesine neden olabileceğini göstermektedir. Psikiyatride cinsiyet odaklı bir yaklaşım hastalıkları ve tedavi yaklaşımlarına olan bakış açımızı geliştirecektir.

 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017