E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Epileptik Nöbetler ve Epilepsilerin Sınıflamasında Güncel Yaklaşımlar
1 Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Antalya, Turkey  
2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 189-194
DOI: 10.4274/npa.y7062
423 kez okundu, 189 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epileptik sendromlar, sınıflama
Özet

Son yıllarda genetik, moleküler biyoloji ve nöro görüntüleme ile ilgili yapılan klinik ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında Uluslararası Epilepsi ile Savaş Birliği International League Against Epilepsy (ILAE) tarafından mevcut sınıflamalar sırasıyla 2001, 2006 ve 2010 yıllarında yeniden güncellenmiştir. 2010 yılında yayınlanan son sınıflama önerisinde daha önce yayınlanmış sınıflamalardaki terim ve kavramlarda radikal değişiklikler yapılmış ve epileptik nöbetler, epilepsiler ve elektroklinik sendromlar yeniden sınıflandırılmıştır. Bu derlemede, son sınıflamadaki değişiklikler gerekçeleri ile birlikte ve yapılan eleştirilerle sunulacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017