E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Primer Bir Psikiyatrik Bozukluğu Taklit Eden Spontan Rüptüre İntrakraniyal Dermoid Kist
1 Fırat University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Elazığ, Turkey  
2 Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Elazığ, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 181-183
DOI: 10.4274/npa.y6962
381 kez okundu, 261 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, intrakraniyal tümör, manyetik rezonans görüntüleme, psikiyatrik bozukluk
Özet

On dört yaşında yaklaşık olarak 2 aydır akut başlangıçlı psikiyatrik semptomları olan, herhangi bir nöroradyolojik görüntüleme yapılmaksızın farklı kliniklerde çeşitli antipsikotik ilaçlar başlanan olguyu tartıştık. Antipsikotik ilaçlara yanıt alınamaması üzerine çekilen bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemelerde intrakraniyal rüptüre dermoid kist tanısı konuldu. Cerrahi tedavi uygulandı ve kısa bir süre içerisinde antipsikotik ilaçları kesildi. Olguda intrakraniyal lezyonların belirgin bir nörolojik defisit veya bulgu olmaksızın sadece nöropsikiyatrik semptom ve bulgularla başvurabilecekleri vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017