E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Fibromusküler Displazi ve İntravenöz Trombolitik Tedavi
1 Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adana, Türkiye  
2 Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adana, Turkey  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Adana, Türkiye  
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 175-177
DOI: 10.4274/npa.y6795
403 kez okundu, 476 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Fibromusküler displazi, inme, trombolitik tedavi
Özet

Fibromusküler displazi (FMD) ateromatöz ve inflamatuvar özellikte olmayan, genellikle orta ve yaşlı kadınları etkileyen, segmental tutulum gösteren bir anjiopatidir. Kesin tanı klinik özelliklerin varlığı ve dijital subtraksiyon anjiografide ipe dizilmiş tesbih tanesi görünümünün saptanması ile konur. Bu makalede akut gelişimli iskemik inme nedeniyle değerlendirilerek trombolitik tedavi uygulanan ve daha sonraki etiyolojik tarama sırasında FMD saptanan bir olgu ve bu olgu bağlamında FMD’ye bağlı iskemik inme geçiren olgularda trombolitik tedaviye bakış sunulmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017