E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Vitamin D Uygulamasının Primer Hippokampal Nöronlardaki İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz (İNOS) Anlatımı Üzerine Etkileri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 163-168
DOI: 10.4274/npa.y7089
385 kez okundu, 288 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, vitamin D, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS), primer hippokampal nöron kültürü
Özet

Giriş: Nörodejenerasyon, sinir hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarını kaybetmesine bağlı olarak nöron ölümü ile sonuçlanan bir süreçtir. Bu süreçte artan indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) seviyelerinin, hücrelerin oksidatif ve nitrozatif hasarına sebep olarak nörodejenerasyona eşlik ettiği düşünülmektedir. Vitamin D’nin ise glia hücrelerinde iNOS sentezini baskılayarak hücreleri nörotoksisiteye karşı koruduğu ileri sürülmektedir. Ancak iNOS’un hippokampal nöronlarda vitamin D tarafından düzenlenip düzenlenmediğini gösteren herhangi bir çalışma yoktur. Bu çalışmadaki amacımız, hippokampal nöronların vitamin D uygulamasına cevap olarak iNOS anlatımlarında bir değişiklik olup olmadığını belirlemektir.


Yön­tem­: Sprague dawley cinsi sıçanların 18 günlük embriyolarının hippokampuslarından hazırlanan primer nöron kültürlerine 24 ve 48 saat süre ile vitamin D uygulandı. iNOS mRNA miktarlarındaki değişimler kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) yöntemi ile belirlendi. Tüm grupların sitotoksisite seviyeleri kültür medyumuna salınan laktat dehidrogenazın (LDH) ölçülmesi ile belirlendi.


Bul­gu­lar: Yirmi dört saat boyunca vitamin D uygulanan grupla diğer gruplar arasında herhangi bir iNOS anlatımı açısından bir fark gözlenmezken, 48 saat süreyle vitamin D uygulanan hippokampal nöronların iNOS mRNA seviyelerinin kontrol gruplarına kıyasla anlamlı derecede düştüğü saptandı (p<0,001). Ayrıca, vitamin D uygulamasının sitotoksiste belirteci olan LDH salınımını da azalttığı saptandı (p<0,001).


So­nuç: Sonuçlarımız, vitamin D’nin iNOS anlatımındaki artışı engelleyerek, hippokampal nöronları oksidatif hasara karşı koruyabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017