E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Hippokampal Nöronlardaki Sinir Büyüme Faktörü (NGF) Salınımı Üzerine Vitamin D’nin Etkisi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 157-162
DOI: 10.4274/npa.y7076
353 kez okundu, 373 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, vitamin D, sinir büyüme faktörü, primer hippokampal nöron kültürü
Özet

Giriş: Yapılan son çalışmalar, uzun yıllardır esas fonksiyonunun kalsiyum ve fosfat dengesini düzenlemek ve kemik yapısını korumak olduğu düşünülen vitamin D’nin, beyinde de önemli rollerinin olduğunu göstermiştir. Çalışmalarımızda kortikal nöronlarda vitamin D’nin, beta amiloid ile indüklenen ve kalsiyum artışı ile sinir büyüme faktörü (NGF) üretimini hedef alan toksisiteyi ortadan kaldırmada etkili olduğu; beta amiloidin vitamin D reseptörü anlatımını engellediği ve vitamin D-VDR yolağının bloke edilmesinin nörodejenerasyon benzeri değişikliklere sebep olduğu gösterilmiştir. Ayrıca vitamin D reseptörüne (VDR) ait belirli bir haplotipin Alzheimer Hastalığı riskini arttırdığı ilk kez grubumuz tarafından bildirilmiştir. Bu çalışmada kortikal nöronların NGF salınımını düzenleyen vitamin D’nin hippokampal nöronlarda da NGF salınımı üzerine etkisinin olup olmadığını saptamayı amaçladık.


Yön­tem­: Sprague Dawley cinsi sıçanların 18 günlük embriyolarından alınan hippokampus bölgelerinden hazırlanan primer hippokampal nöron kültürlerine, 48 saat süresince vitamin D uygulandı. NGF salınımındaki değişimler, ELISA yöntemi ile belirlendi. Tüm gruplara, sitotoksisite testi uygulandı.


Bul­gu­lar: Vitamin D uygulanan primer hippokampal nöronların NGF miktarlarının hiçbir uygulama yapılmayan kontrol grubuna göre anlamlı derecede arttığı saptandı. Ayrıca vitamin D’nin nöronları sitotoksisiteye karşı koruduğu belirlendi.


So­nuç: Sonuçlarımız kortikal nöronlarda olduğu gibi Alzheimer hastalığında büyük önem taşıyan hippokampal nöronlarda da vitamin D’nin nöron sağ kalımı için önemli bir molekül olan NGF salınımını etkilediğini göstermektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017