E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ankilozan Spondilit Hastalarında Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Beden İmgesi
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 110-115
DOI: 10.4274/npa.y6641
398 kez okundu, 537 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, stresle başa çıkma, beden imgesi, hastalık aktivitesi, fonksiyonel kapasite
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı ankilozan spondilit (AS) hastalarının stresle başa çıkma tutumları ve beden imgelerinin belirlenmesi, ayrıca bu iki özelliğin birbirleriyle ve hastalık aktivitesi/fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin araştırılmasıdır.


Yön­tem­: Çalışmaya Modifiye New York Kriterlerine göre tanısı konmuş 40 AS hastası ile 40 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 80 gönüllü alınmıştır. AS hastaları için ek tıbbi hastalığa ya da ruhsal bozukluğa sahip olmak çalışmadan dışlanma ölçütü olarak belirlenmiştir. Tüm katılımcılara stresli yaşam olayları karşısında başa çıkma tutumlarını değerlendirmek için Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ), beden imgelerini değerlendirmek için Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği (ÇYBSİÖ) uygulanmıştır. AS hastalarının hastalık aktivitelerini ve fonksiyonel kapasitelerini değerlendirmek için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASDAI) ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel Kapasite İndeksi (BASFI) kullanılmıştır.


Bul­gu­lar: BÇTDÖ puanları açısından iki grup arasında fark saptanmamıştır. AS grubunda ÇYBSİÖ’nin ‘sağlığın değerlendirilmesi’ alt ölçek puanı daha düşük, ‘fiziksel yeterlik yönelimi’ alt ölçek puanı daha yüksek bulunmuştur. BÇTDÖ’nin sorun odaklı başa çıkma alt ölçeği puanı ile; ÇYBSİÖ total puanı arasında pozitif, BASFI puanı arasında negatif yönde zayıf derecede korelasyon saptanmıştır. ÇYBSİÖ total puanı; BASFI puanı ile negatif yönde orta derecede, BASDAI puanı ile negatif yönde zayıf derecede korelasyon göstermiştir.


So­nuç: Ek bir tıbbi hastalık ya da ruhsal bozukluk eşlik etmeyen AS hastalarında stresli yaşam olayları karşısında başa çıkma tutumları sağlıklı kontrollerden farklı olmayabilir. Sağlığın olumsuz değerlendirilmesi ve fiziksel yeterlik yöneliminin bu hastalara uygulanacak psikoterapötik girişimlerde dikkate alınması gerekir. Ayrıca özellikle hastalığın aktif dönemlerinde ve fonksiyonel kapasitesi sınırlı hastalarda stresle başa çıkma tutumlarına ve beden imgelerine yönelik psikoterapötik girişimler de faydalı olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017