E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Hastalık Algısı Myokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Öngörebilir mi?
1 İstanbul University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
2 İstanbul University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey  
3 İstinye State Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
4 Marmara University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey  
5 İstanbul University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, İstanbul, Turkey  
6 İstanbul University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 103-109
DOI: 10.4274/npa.y6394
376 kez okundu, 268 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akut stres bozukluğu, hastalık algısı, miyokard infarktüsü, travma sonrası stres bozukluğu
Özet

Giriş: Myokard infarktüsü (Mİ), akut stres bozukluğu (ASB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya ikisinin birlikte gelişmesine yol açabilen, tekrarlama olasılığı yüksek ve kronik yeti yitim kaybı yapabilen, hayatı tehdit eden bir olaydır. Çalışmamız Mİ sonrası ASB, TSSB veya ikisini birden tanı alanlarla hastalık algısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.


Yön­tem­: Prospektif çalışmamıza akut Mİ geçirmiş 76 hasta alınmıştır. Hastalar Mİ sonrası ilk hafta ve altıncı ayda değerlendirilmişlerdir. Değerlendirme ölçekleri olarak Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ), Kısa Hastalık Algısı Ölçeği ve sosyodemografik özellikler için yarı yapılandırılmış görüşme çizelgesi uygulanmıştır.


Bul­gu­lar: Miyokard infarktüsü sonrası %9,2 hastada ASB, %11,9 hastada TSSB gelişmiştir. Hastalık algısı faktörlerinden ‘önem, tanımlama ve kaygı’ faktörlerinin ASB ve TSSB gelişmesinde, ‘duygu’ faktörünün ise yalnız TSSB gelişmesinde belirleyici oldukları bulundu.


So­nuç: Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda, ASB ve TSSB gelişmesinde hastalık algısı faktörleri belirleyicidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017