E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yetişkin Bipolar Bozuklukta Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Sıklık, Sosyodemografik ve Klinik İlişkiler
1 Bakırköy Sadi Konuk Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
2 İstanbul University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
3 Öteki Psychotherapy Center, İstanbul, Turkey  
4 İstanbul University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 97-102
DOI: 10.4274/npa.y6376
535 kez okundu, 260 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bipolar bozukluk, eştanı, depresif belirtiler
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı bipolar hastalarda yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) eştanısı sıklığını tespit etmek ve bu eştanının, bipolar bozukluğun (BB) klinik özellikleri üzerine etkisini araştırmaktır.


Yön­tem­: Çalışmaya toplam 135 bipolar I, II veya BTA BB tanılı hasta alınmıştır. Öncelikle, Yetişkin DEB/DEHB DSM-IV’e Dayalı Teşhis Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (DEHB ölçeği) tüm hastalara uygulandı, buna bağlı tüm hastalarla tanı için görüşüldü. DSM-IV’e göre DEHB eştanısı tespit edilen hasta grubu (23 hasta) ile bu eştanının tespit edilmediği hasta grubu (32 hasta) sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır.


Bul­gu­lar: Yüz otuz beş bipolar hastanın 23’ünde (%17) DEHB eştanısı bulundu. DEHB eştanısı olan bipolar grupta eğitim seviyesi daha yüksek ve intihar girişimi öyküsü daha sık (p=0,011, p=0,043) idi. Anlamlılık düzeyine ulaşmamakla birlikte, DEHB’nin eşlik ettiği grupta eşikaltı depresif belirtiler, toplam depresif epizod ve antidepresan kullanma öyküleri oransal olarak daha fazlaydı.


So­nuç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bipolar hastalarda sık görülen bir eştanıdır ve beklenilenin tersine bipolar bozukluğun manikten öte depresif yanı ile ilişkili olabilir. Bipolar hastalarda DEHB eştanısı olasılığını erken değerlendirmek ciddi risklerin önlenmesinde yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017