E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Çocukluk Çağında İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 74-78
DOI: 10.4274/npa.y6304
463 kez okundu, 482 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: MS, ADEM, çocukluk çağı, tümefaktif MS
Özet

Multipl skleroz (MS) ve akut dissemine ensefalomiyelitin (ADEM) benzer patofizyolojik özellikleri olduğu düşünülmesine karşın, klinik seyirlerindeki ve tedavi yaklaşımlarındaki farklılıklar nedeniyle, izleme programının ve tedavisinin planlanması açısından birbirinden ayırt edilmesi önem taşımaktadır. MS ve ADEM’de klinik bulgularda, radyolojik görüntüleme ve beyin omurilik sıvısı bulgularında ortak ve ayrılan özellikler görülür. ADEM sıklıkla çocukluk çağının monofazik bir enflamatuar demiyelinizan hastalığı olarak kabul edilmektedir. Erişkin dönemde daha sık görülen MS ise çocukluk çağında da gelişebilmektedir.
Bu yazıda, 3 aylık bir süre içinde önce sol, sonrasında sağ hemiparezi, serebellar bulgular, medulla spinalis tutulumu bulguları ve ardından iki yanlı kortikal tutuluma bağlı görme kusuru gelişen 14 yaşında kız çocuğu sunulmakta ve ilgili literatür eşliğinde klinik, diğer laboratuar bulguları ve tedavi yaklaşımları tartışılmaktadır. Olgumuzun klinik ve seyir özellikleri, bu yaş grubunda gelişen MS ve ADEM’in kliniği, MR ve beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları göz önüne alınarak yineleyici tümefaktif MS tanısına varılmıştır. Steroid tedavisine belirgin yanıt alınmamasına karşın hasta, plazmaferezden belirgin olarak yarar görmüştür. Klinik düzelmiş, radyolojik bulgular gerilemiştir. Hasta, koruyucu tedavi altında belirli aralıklarla izleme alınmış, yeni tekrarlayan atağı olmamış, aktif yaşamını sürdürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017