E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bipolar Bozuklukta Klinik Süreç ile İlişkili Lipit-Lipoprotein ve Leptin Değişimleri
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
3 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye  
4 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 52-56
DOI: 10.4274/npa.y6668
381 kez okundu, 191 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, leptin, lipit-lipoprotein, vücut kitle indeksi
Özet

Giriş: Bipolar bozukluk hastalarında obezitenin normal topluma göre daha sık görüldüğü saptanmıştır. Obez hastalarda leptin düzeylerinde artış olduğunu saptayan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada bipolar bozuklukta manik dönem ve bir ay sonraki ötimi döneminde leptin, vücut kitle indeksi, lipit-lipoprotein değişikleri incelemeyi amaçlamıştır.
 

Yön­tem­: Çalışmaya psikiyatri servisine Bipolar bozukluk manik dönem tanısı ile yatışı yapılan 31 erişkin hasta alınmıştır. Hastaların yattıkları birinci gün ve ötimi sağlandıktan 30 gün sonra serum leptin, lipit-lipoprotein ve vücut kitle indeksleri hesaplandı.
 

Bul­gu­lar: Erkek hastalarda total kolesterol ve trigliserit düzeyleri anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,05). Kadın hastalarda ise total kolesterol ve LDL-K artışları anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır. Her iki cinste de vücut kitle indeksi anlamlı ancak küçük miktarda (0,56±0,14 kg/m2) artmış, ancak serum leptin düzeylerinde benzer bir değişim saptanmamıştır.
 

So­nuç: Sonuçlarımız bipolar hastalarında klinik iyileşmenin anlamlı vücut kitle indeksi ve serum lipit ve/veya lipoprotein değişimleri ile her iki cinste farklı özellik taşıyan ilişkisini göstermektedir. Bu değişim ilaçların doğrudan veya dolaylı etkisinden ve yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklanabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017