E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erkek Hükümlü ve Tutukluların Boyun Eğici Davranışları, Depresyon ve İntihar Olasılıkları
1 Adalet Bakanlığı, Sincan Cezaevi, Ankara, Türkiye  
2 Department of Psychology, Ankara University Faculty of Humanities, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 40-45
DOI: 10.4274/npa.y6563
471 kez okundu, 1448 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Hükümlü ve tutuklular, boyun eğici davranışlar, depresyon, intihar olasılığı
Özet

Giriş: Bu çalışmada ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların intihar olasılıkları ile boyun eğici davranışları ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­: Araştırma beş farklı cezaevinde bulunan toplam 326 erkek katılımcı ile yürütülmüştür. Sosyo-demografik özellikleri toplayabilmek için Kişisel Bilgi Formu, ilgili psikolojik özellikleri belirlemek için de İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) kullanılmıştır.
 

Bul­gu­lar: Sonuçlara göre mahpusların (hükümlü ve tutukluların) %69’unda depresyon olduğu belirlenmiş, intihar olasılığının ise %88 oranla normal popülasyonun üstünde olduğu bulunmuştur. Suç türleri açısından incelendiğinde, cinsel suç işlemiş ya da bu suçla tutuklanmış olanların intihar düşüncelerinin
(x=18,33; ss=7,28) ve hırsızlık suçu işlemiş olanların düşmanlık puanlarının
(x=16,63; ss=4,75) diğer suç türlerine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. İOÖ alt ölçek puanlarını yordayan değişkenleri belirlemek üzere yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, kişinin daha önce intihar girişiminde bulunmuş olması ve depresyonun varlığı umutsuzluk puanını yordarken, kendisinde ve çevresinde intihar girişiminin olması ile kendine zarar verme davranışı ve depresyonun, intihar düşünceleri puanını yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrenim durumu ve depresyon semptomlarının, kendini olumsuz değerlendirme puanını ve son olarak öğrenim düzeyi, çevresinde intihar girişimi olması, kendine zarar verme davranışı ve depresyon semptomlarının düşmanlık alt ölçek puanını yordadığı bulunmuştur.
 

So­nuç: Hükümlü ve tutukluların kapalı ortamda kalmaları, sosyal izolasyon, yanlış öğrenmeler gibi faktörlerin umutsuzluk duygularına, intihar düşüncelerine, olumsuz benlik algısına ve düşmanlık duygularında artışa neden olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017