E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Sertralin Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kocaeli, Türkiye  
2 Kocaeli University Faculty of Medicine, Child and Adolescent Mental Health and Department of Medicine, Kocaeli, Turkey  
3 Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Kocaeli, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 30-39
DOI: 10.4274/npa.y6565
494 kez okundu, 213 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Anksiyete bozukluğu, çocuk, ergen, yaşam kalitesi
Özet

Giriş: Bu çalışmada, anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin tedavi ile altı ay boyunca yaşam kalitesi alanında yaşanan değişikliğin, yaşam kalitesi algısı yönünden ebeveyn çocuk/ergen uyumunun ve tedavinin çocuk ve ergen üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 4. Baskı, (DSM-IV) tanı ölçütlerine göre anksiyete bozukluğu olan 30 hasta çalışmaya alınmış, izlem boyunca sertralin tedavisi uygulanmıştır. Her bir hasta 0., 2. ve 6. aylarda Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Klinik Global İzlem Ölçeği ve Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği ile hastalar değerlendirilmiştir.
 

Bul­gu­lar: Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği-ölçek toplam puanı çocuk ve ergenlerde tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmış (p<0,001), ebeveynlerde fark görülmemiştir (p=0,326). Çocuklar için genel değerlendirme ölçeğinden elde edilen puan ortalaması tedavinin başında 59,85±7,73 iken, tedavi sonunda 73,70±7,01 olmuştur (p<0,001). Klinik global izlem ölçeğinden alınan puan ortalaması 4,68±0,96’dan 2,27±0,84’e düşmüştür.
 

So­nuç: Bu çalışma ile anksiyete bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşam kalitesi algılarının tedavi ile arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017