E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Diyabetik Polinöropati için Risk Faktörleri
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Departmanı, Malatya, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 11-14
DOI: 10.4274/npa.y6303
388 kez okundu, 318 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabetes mellitus, periferik nöropati, risk faktörleri
Özet

Giriş: Bu çalışmada tip 2 diyabetes mellituslu (DM) hastalarda distal simetrik sensori-motor polinöropati (DSP) için risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­: Tip 2 DM olan 34’ü kadın, 33’ü erkek olmak üzere 67 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ayrıntılı nörolojik muayeneleri yapılıp, Michigan Nöropati Değerlendirme Ölçeği’nin Nöropati Tarama Anketi uygulandı ve total nöropati skorları hesaplandı. Polinöropati protokolüne uygun olarak sinir iletim çalışmaları yapıldı.
 

Bul­gu­lar: Hastalar 32-77 yaş arasındaydı ve yaş ortalamaları 54,57±8,64 idi. Ortalama glikolize hemoglobin (HbA1C) değerleri %8,32±1,81 (normal: %3-6,5) idi. Total nöropati skoru, diyabet süresi, nöropatik semptom süresi, hipertansiyon, retinopati ve HbA1C değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.
 

So­nuç: Bu çalışma DSP ile DM süresi ve kötü glisemik kontrol arasındaki ilişkiyi bildiren diğer çalışmaları doğrulamaktadır. Nöropati ile retinopati ve hipertansiyon arasında saptanan ilişki de önemlidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017