E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yataklı Psikiyatri Servisinde Tedavisi Süren Kadın Hastalarda Aile İçi Şiddetin Hastalık Tanıları ve Hastalık Süreciyle İlişkisi
1 Taksim Alman Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
3 Kocaeli University Faculty of Medicine, Child and Adolescent Mental Health and Department of Medicine, Kocaeli, Turkey  
4 Yale University, Department of Psychiatry, New Haven CT, USA  
5 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 1-10
DOI: 10.4274/npa.y6120
438 kez okundu, 97 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, yatarak psikiyatrik tedavi gören hastalar, hastalık seyri
Özet

Giriş: Bu çalışmada yatırılarak psikiyatrik tedavi gören kadın hastalarda yaşam boyu aile içi şiddete maruz kalma oranının saptanması; şiddetin farklı tiplerinin hastalık tanıları ve hastalığın seyri üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.
 

Yön­tem­: Çalışma Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören 102 hasta ile yapıldı. SCID-I, Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu, Şiddet Değerlendirme Formu kullanıldı.
 

Bul­gu­lar: Doksan hasta yaşamları boyunca en az bir tipte şiddete maruz kaldıklarını belirtti. Şiddeti uygulayanlar en sık anne-baba ve eşlerdi. Yetmişüç hastada şiddete maruz kalma hastalık başlangıcından önceye uzanıyordu. Yetmişbir hasta fiziksel, 79 hasta sözel, 42 hasta cinsel, 52 hasta ekonomik şiddete maruz kalmıştı, 49 hastanın sosyal ilişkileri kısıtlanmıştı. Tüm şiddet tipleri ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu ek tanısının varlığı, sözel-duygusal şiddet ile intihar girişiminde bulunma arasında anlamlı ilişki saptandı. Hastalardan sadece 12’si aile içi şiddete maruz kaldıklarını daha önce psikiyatriste bildirmişti.
 

So­nuç: Sıklıkla göz ardı edilen bir gerçek olan aile içi şiddet psikiyatrik hastalığı olan kadınlar arasında yaygındır. Aile içi şiddete maruz kalma, TSSB ve intihar girişimi ile ilişkili bulunmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017