E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Hiperglisemi ile İlişkili Kore-Ballismus
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 375-378
DOI: 10.4274/npa.y6468
399 kez okundu, 384 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ballismus, Kore, Non-ketotik hiperglisemi
Özet

Non-ketotik hipergliseminin nadir görülen bir komplikasyonu olan kore-ballismus, tip 2 diyabetin ilk bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Burada istemsiz hareketler yakınması ile başvuran ve yapılan incelemeler sonrasında non-ketotik hiperglisemi ve bununla ilişkili kore-balismus tanısı alan 2 olgu bildirilmiştir. Hastalardan birisine ilk kez diyabet tanısı konulurken, diğer hastanın kullanması gereken insülin tedavisini uzun süredir almadığı öğrenilmiştir. Kranyal görüntülemeleri ve laboratuar incelemeleri ile değerlendirilen hastaların birinde saatler içinde, diğerinde ise günler içinde klinik tablonun gerilediği görülmüştür. Patogenezinde hiperglisemi, serebral iskemi ve gamma aminobütirik asitin (GABA) tükenmesinin rol oynadığı düşünülen ve kan şekeri regülasyonu ile genellikle düzelen bu klinik tablonun özellikle diyabeti bilinmeyen hastalarda acil servise ilk başvuru nedeni olabileceği hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017