E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Vareniklin Kullanımı Sonrası İleri Yaş Başlangıçlı Mani: Bir Olgu Sunumu
1 Department of Psychiatry, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Isparta, Turkey  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 372-374
DOI: 10.4274/npa.y6439
450 kez okundu, 644 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Vareniklin, yaşlı , manik epizot, bipolar bozukluk, psikiyatri
Özet

İleri yaşta başlayan manik epizot genellikle tıbbi hastalık ya da ilaç kullanımına ikincil sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Vareniklin sigara bırakma tedavisinde kullanılan α4β2 nikotinik reseptörlerin parsiyel agonistidir. Bu olguda daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan 67 yaşındaki erkek hastada vareniklin kullanımı sonrası ilk kez ortaya çıkan manik epizot sunulmuştur. Vareniklin kullanımının yedinci gününde manik bulgular başladı. İlaç bırakılmasının birinci haftasında bulguların gerilememesi ile polikliniğimize başvuruldu. İlk ruhsal durum değerlendirmesinde Young Mani Değerlendirme Ölçeği (YMRS) 35/60 puan saptanmıştır. Hastane yatışının yirmi beşinci günü YMRS’nin 5/60 olması ile taburcu edildi. Vareniklin bipolar bozuklukta ve sağlıklı bireylerde manik epizoda yol açabilmektedir. Vareniklin tedavisi ile artan sayıda olguda ciddi psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Vareniklin tedavisine başlanmadan önce ve kullanımı sırasında ruhsal durum muayenelerinin değerlendirilmesi gerekli görünmektedir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017