E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi
1 Çankaya Aile Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye  
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 344-351
DOI: 10.4274/Npa.y6522
452 kez okundu, 933 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ruhsal bozukluklar, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, yardım arama, PRIME MD ölçeği
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı Eskişehir ili merkezinde ruhsal bozuklukların yaygınlığını ve psikiyatrik destek alma durumlarını sosyodemografik verileri de inceleyerek belirlemektir.

 

Yöntem: Bu çalışmada Eskişehir ili merkezinde yer alan 24 birinci basamak sağlık kurumuna bağlı mahallelerde kota örneklemesi yoluyla seçilen 1475 kişiye PRIME MD ölçeği uygulanarak ruhsal bozuklukların yaygınlığı, cinsiyete göre dağılımı ve psikiyatrik destek alma eğilimlerinin saptanması amaçlanmıştır.

 

Bulgular: Çalışmamızın sonucunda en az bir duygudurum bozukluğu %37, anksiyete bozukluğu %29, somatoform bozukluklar %18,6 ve olası alkol kullanımı %7,7 oranında bulunmuştur. Olası alkol kötüye kullanımı dışında tüm bozukluklar kadınlarda daha sık bulunmuştur. Ayrıca ruhsal bozukluk tanısı düşünülen kişilerden; duygudurum bozuklukları olanların %64’ünün, anksiyete bozuklukları olanların %67’sinin, somatoform bozukluklar olanların %70’inin, olası alkol kötüye kullanımı olanların %61’inin tedavi alabileceği bulunmuştur.

 

Sonuç: Ruhsal bozuklukların yaygın görülmesi yanında uygun tedaviye yönlendirilmesi de önemlidir. Bu nedenle ülkemizin farklı bölgelerinde ruhsal bozukluklarla ilgili yaygınlık ve risk gruplarını belirleyen çalışmaların yanında psikiyatrik destek almama nedenlerinin ortaya çıkarılması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017