E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Anksiyete Bozukluklarında Afektif Mizaç Farklılıkları; Panik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Karşılaştırılması
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
3 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nevroz Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
5 Güzel Günler Polikliniği, İstanbul, Türkiye  
6 Clinic of Psychiatry, Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 337-343
DOI: 10.4274/npa.y6464
449 kez okundu, 549 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, mizaç
Özet

Giriş: Bu çalışmada panik bozukluğu (PB) ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) karşılaştırılması üzerinden anksiyete bozuklukları arasında olası afektif mizaç farklılıkları araştırılmıştır.

 

Yön­tem­: Mayıs - Aralık 2006 tarihleri arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ayaktan tedavi ünitesinde 44 OKB ve 42 PB hastası ardışık olarak çalışmaya alındı. Hastalara sosyodemografik form, DSM-IV tanı ölçütlerine göre Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID I), Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D), Beck Anksiyete Ölçeği, Panik Agorafobi Ölçeği, Yale Brown OKB Ölçeği (Y-BOCS), TEMPS-A mizaç değerlendirme ölçeği uygulandı. PB ve OKB hastaları afektif mizaç özellikleri açısından karşılaştırıldı.

 

Bul­gu­lar: OKB ve PB tanısı bulunan hastaların yaş ortalamaları, cinsiyetleri ve eğitim durumları benzer bulunmuştur. OKB’de baskın depresif mizaç oranı PB hastalarından anlamlı olarak fazla idi. Hipertimik mizaç puanları PB hastalarında OKB hastalarına göre anlamlı derecede daha yüksekti. Herhangi bir grupta baskın hipertimik mizaca rastlanmadı.

 

So­nuç: OKB grubunda baskın depresif mizaç oranı daha belirgin iken, hipertimik mizaç puanları panik bozukluğu grubunda daha yüksektir. Bu sonuçlar daha geniş örneklemli çalışmalarda araştırılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017