E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe için Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 325-331
DOI: 10.4274/npa.y6383
487 kez okundu, 845 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sağlık anksiyetesi ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Giriş: Sağlık anksiyetesi gerek başta hipokondriyazis olmak üzere somatoform bozuklukların gerekse anksiyete bozukluklarının belirti örüntüsünde bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık anksiyetesi değerlendirmede kullanılan Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

 

Yön­tem­: Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları psikiyatri kliniklerinde ayaktan veya yatarak tedavi gören ve somatoform bozukluk tanısı konan 65, panik bozukluğu tanısı konan 55, majör depresif bozukluk tanısı konan 22 hasta ile üniversite öğrencilerinden oluşan 114 sağlıklı gönüllülerden oluşmaktadır. Değerlendirmede Sağlık Anksiyetesi Ölçeği yanı sıra Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği, Bedensel Belirtileri Abartma Ölçeği ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır.

 

Bul­gu­lar: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,918 ve madde - toplam puan bağıntı katsayıları 0,405 ile 0,769 arasında saptanmıştır. Test - yeniden test bağıntı katsayısı r=0,572 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %54,5’ini açıklayan iki faktör elde edilmiştir ve faktörler bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve bedensel hastalıkla ilgili kaygı boyutlarını temsil etmektedir. Birlikte geçerlilikte tüm araştırma ölçekleriyle orta - iyi düzeyde bağıntı göstermiştir. Araştırma gruplarının karşılaştırılmasında, somatoform bozukluk ve anksiyete bozukluğu grupları majör depresif bozukluk ve kontrol gruplarından anlamlı olarak daha yüksek sağlık anksiyetesi göstermişlerdir.

 

So­nuç: Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017