E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsili Hastalarda Benlik Saygısı, Sosyal Fobi ve Depresyon
1 Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kocaeli, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 320-324
DOI: 10.4274/Npa.y6374
461 kez okundu, 380 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, sosyal fobi, epilepsi
Özet

Giriş: Epilepside psikiyatrik bozuklukların görülme riski, çeşitli klinik, psikososyal ve biyolojik faktörlere bağlıdır. Nöbetlerin önceden belirlenememesi ve herhangi bir yer ve zamanda ortaya çıkabilmesi, epileptik hastalarda sosyal fobi ve değersizlik hissi gelişimine neden olabilir. Bu faktörler hastaların psikososyal fonksiyonunu, yaşam kalitesini azaltırken intihar oranını arttırır. Bu çalışmada epileptik hastalarda depresyon, sosyal fobi ve benlik saygısı düzeyi araştırılmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya, 132 hasta (21-52 yaş); yaş ve cinsiyet uyumlu 61 kontrol dahil edilmiştir. Liebowitz Sosyal Anksiye Ölçeği (LSAÖ), Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (Coopersmith BSÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) her iki gruba da uygulanmıştır.

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubundaki kişilerin ortalama yaşı sırasıyla, 29,66±11,3 ve 32,16±7,99’dur. LSAÖ, Coopersmith BSÖ ve BDÖ, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda farklı bulunmuştur (p<0,05).

 

Sonuç: Bizim sonuçlarımız, sosyal fobi, düşük benlik saygısı ve depresyonun epileptik hastalarda önemli psikiyatrik komorbid faktörler olduğunu göstermiştir. Epilepside psikiyatrik bozukluklar sıklıkla atlanmakta ve iyi tedavi edilmemektedir. Bu nedenle, epilepside komorbid faktörleri tanımlamak ve tedavi etmek, hastaların yaşam kalitesininin iyileştirilmesi için çok önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017