E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Duygu İfadelerini Belirlemede Camberwell Aile Görüşmesi ile Duygu İfadesi Ölçeğinin Karşılaştırılması
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İNDA Çözüm Odaklı Terapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 301-305
DOI: 10.4274/npa.y5832
457 kez okundu, 510 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, bakım verenler, duygu ifadesi, duygu ifadesi ölçeği, Camberwell aile görüşmesi
Özet

Giriş: Araştırmanın amacı, şizofreni hastalarına bakım verenlerin duygu ifade düzeylerini belirlemede Camberwell Aile Görüşmesi (CAG) ve Duygu İfadesi Ölçeğini (DİÖ) karşılaştırmaktır.

 

Yön­tem­: Araştırmanın örneklemini iki psikiyatri kliniğine yatan 22 şizofreni hastasının bakım verenleri oluşturmuştur. Bakım verenlerin duygu ifadelerini belirlemek için CAG ve DİÖ kullanılmıştır. Hastanın klinikte yatışı sırasında bakım veren ile CAG yapılmış, görüşme teybe kaydedilmiş ve kayıt çözümlemesinin ardından duygu ifadesi ölçeklerinin değerlendirilmesinde eğitim almış araştırmacı tarafından bakım verenlerin duygu ifadesi düzeyleri belirlenmiştir. Daha sonra 41 maddeden oluşan ve bakım verenin doldurduğu DİÖ kullanılmıştır. Bakım verenlerin duygu ifadesi düzeyinin belirlenmesinde duygu ifadesi ölçeğinin toplam puanları kullanılmıştır.

 

Bul­gu­lar: CAG’ne göre bakım verenlerin %40,9’u, DİÖ’ne göre %50’si yüksek duygu ifadesi grubunda yer almaktadır. CAG’ne göre bakım verenlerin %59’u, DİÖ’ye göre %50’si düşük duygu ifadesi grubunda yer almaktadır. CAG ve DİÖ ile belirlenen yüksek ve düşük duygu ifadesi oranları arasında fark bulunmamıştır (c2= 0,727).

 

So­nuç: CAG değerlendirmesi ile DİÖ’nin şizofreni hastalarının bakım verenlerinin duygu ifadesi düzeylerini belirlemede paralellik gösterdiği saptanmıştır. Duygu ifadesi ölçeği kullanımı kolay olup şizofreni hastalarının bakım verenlerinin duygu ifadesi düzeylerini belirlemede tercih edilebilir olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte örneklem sayısı arttırılarak daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi gereklidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017