E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Elektromiyografide Beklenen ve Yaşanan Ağrı Düzeyleri
3 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 364-367
DOI: 10.4274/npa.y6699
399 kez okundu, 281 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, EMG, ağrı, sinir ileti incelemesi, iğne EMG’si
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı EMG öncesinde (beklenen) ve sonrasında (yaşanan) ağrı düzeylerinin Görsel Ağrı Skalası (GAS) kulllanılarak değerlendirilmesidir.

 

Yön­tem­ler: Çalışmada 108 hasta (61 kadın, 47 erkek; ortalama yaş 43,2±11,6) sinir ileti incelemeleri (Sİİ), iğne EMG’si öncesinde ve sonrasında bekledikleri ve yaşadıkları ağrı düzeylerini 4 ayrı GAS ile değerlendirdiler.

 

Bul­gu­lar: Hastaların EMG öncesinde bekledikleri ve sonrasında yaşadıkları ağrı düzeyleri ile hastaların demografik özellikleri arasında korelasyon saptanmadı. İğne EMG’si öncesinde beklenen ağrı şiddeti, yaşanan ağrı şiddetinden yüksek bulundu (p=0,005). En yüksek GAS skorları iğne EMG öncesinde beklenen ağrı düzeylerinde (4,7±2,2), en düşük GAS skorları Sİİ’de yaşanan ağrı düzeylerinde (3,6±2,5) bulundu.

 

So­nuç: Bu çalışma EMG’de beklenen ve yaşanan ağrı düzeylerinin orta şiddeti aşmadığını göstermektedir. İlginç olarak, iğne EMG’sinde hastaların bekledikleri ağrı düzeyi, yaşadıkları ağrı şiddetinden yüksektir. Sonuç olarak, inceleme öncesinde bu bilginin paylaşılmasının hastaların uyumunu arttırabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017